Svetovni dan boja proti AIDSu

Inštitut za varovanje zdravja: IZBOLJŠANJE IN POVEČANJE NEPOSREDNEGA DOSTOPA DO TESTIRANJA IN ZDRAVLJENJA ZA SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI IN AIDS – proti generaciji brez aidsa

1. decembra vsako leto obeležujemo Svetovni dan boja proti aidsu, ki letos poteka pod geslom »AIDS – proti generaciji brez aidsa«. Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) in Društvom informacijskim centrom (DIC) Legebitra v okviru letošnje mednarodne teme izpostavil pomen izboljšanja in povečanja neposrednega dostopa do testiranja in zdravljenja za spolno prenosljive bolezni.

[Animacija ni del uradnega sporočila. IK]

V Sloveniji je po besedah Evite Leskovšek z IVZ težišče boja proti HIV/aidsu že nekaj let je usmerjeno predvsem k preventivi oziroma kombinirani preventivi, zmanjševanju tveganih vedenj ter zmanjševanju stigme in diskriminacije. Ključno je pravočasno odkrivanje okužbe, ki omogoča uspešnejše zdravljenje in zmanjševanje širjenja bolezni.

HIV/aids je danes kronična obvladljiva okužba in kljub ogromno znanja epidemija še vedno napreduje. Število okuženih s HIV v Sloveniji narašča. Skupno je bilo v obdobju zadnjih desetih let, od 2002 do 2011 in do 26. novembra letos, prepoznanih 394 okužb s HIV, medtem ko je umrlo 21 bolnikov z aidsom. Na IVZ smo v letošnjem letu, do 26. novembra, prejeli podatke o 41 novih diagnozah okužbe s HIV.

Epidemiološko spremljanje okužbe z virusom HIV v Sloveniji

Najbolj prizadeta skupina v Sloveniji so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi (geji, biseksualni moški, heteroseksualni moški z občasnimi homoseksualnimi seksualnimi stiki …). Povečano letno število novih diagnoz okužbe s HIV po letu 2003 je predvsem posledica porasta novih diagnoz v tej skupini. Med letošnjimi 38 primeri novih diagnoz med moškimi jih je bilo 29 med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi.
»Zelo je zaskrbljujoče, da naši podatki dolgoletnega spremljanja spreminjanja deleža s HIV okuženih v priložnostnih vzorcih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, kažejo, da se je v letu 2011 delež okuženih dvignil nad 5 odstotkov,« je izpostavila prof. dr. Irena Klavs z IVZ in opozorila: »Če okužbo s HIV odkrijemo pozno, zamudimo priložnost za pravočasno in praviloma veliko uspešnejše zdravljenje in je tveganje za zgodnejši razvoj aidsa in smrt zaradi aidsa višje.V letu 2012, do vključno 26. novembra, je bila diagnoza okužbe s HIV postavljena prepozno kar pri treh od štirih okuženih, namreč takrat, ko bi že morali prejemati proti-retrovirusna zdravila.«

Zdravljenje in pomen zgodnjega odkrivanja okužbe z virusom HIV

V Sloveniji bi morali večjo pozornost posvetiti zgodnjemu odkrivanju okužbe z virusom HIV in zdravljenju te bolezni. Izboljšati je treba kombinacijo odgovornejšega vedenja (varni spolni odnosi, uporaba kondomov in lubrikantov, poznavanje partnerja, zmanjšanje promiskuitete, previdnost pri alkoholu in rekreativnih drogah) in novih biomedicinskih preventivnih ukrepov.
»Pri bolnikih, ki se uspešno zdravijo, je za več kot 90 % zmanjšan prenos virusa HIV, še posebej pomemben pa je nov preventivni pristop – testiraj in zdravi. V Sloveniji moramo nujno povečati število testiranj, predvsem v naši najbolj ranljivi skupini, torej skupini moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, je povedal prof. dr. Janez Tomažič s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in pozval: »Treba je bolj aktivno pritegniti družinske zdravnike in nevladne organizacije, ki morajo testiranje bolj približati ogroženim osebam. Vsakdo ima pravico, da pozna svoj HIV status in ima v primeru okužbe vso potrebno podporo ter ustrezno zdravljenje. Še bolj se mora uveljaviti testiranje zunaj zdravstvenih ustanov.«

Testiranje na HIV v Sloveniji

V Sloveniji poznamo 6 osnovnih načinov testiranja na HIV: zakonsko obvezno testiranje krvodajalcev in darovalcev organov in tkiv, prostovoljno zaupno testiranje s svetovanjem, anonimno testiranje s svetovanjem, anonimno brezplačno testiranje s svetovanjem v medicinskem okolju, anonimno brezplačno testiranje s svetovanjem v nemedicinskem okolju in testiranje s hitrimi testi za domačo rabo.
Na HIV se v Sloveniji obvezno testirajo vsi krvodajalci in darovalci organov in tkiv. Pri nosečnicah se test na HIV za zdaj rutinsko ne opravlja. »Anonimno nevezano testiranje (testiranje iz ostankov vzorcev krvi, ki jih vzamemo iz drugih razlogov) je v letu 2011 pokazalo, da sta bili med 7.231 nosečnicami dve pozitivni na HIV. To je mejno število, pri katerem bi bilo po zgledu večine držav EU smiselno razmisliti o uvedbi obveznega testiranja na HIV tudi pri nosečnicah, je predlagal prof. dr. Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in opozoril: »Zaradi destigmatizacije in normalizacije testiranja na HIV, naj bi bil najbolj priporočljiv način testiranja na HIV zaupno testiranje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri izbranem zdravniku. Test na HIV (odvzem krvi in pošiljanje v laboratorij) naj bi bil dostopen pri vseh zdravstvenih izvajalcih, ampak v praksi se mnogi soočajo z veliko problemi in ovirami.«

Hitri domači test za odkrivanje okužbe z virusom HIV

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je nedavno odobrila prodajo prvega hitrega domačega testa za odkrivanje okužbe z virusom HIV, kar pomeni, da odvzem vzorca, testiranje, in interpretacijo rezultatov opravi vsak posameznik sam. Test lahko odkrije okužbo z virusom HIV v slini, rezultati pa so znani v 20 do 40 minutah.
»Test za domačo rabo so v ZDA priporočili na osnovi ocen, da je pri njih kljub temu, da imajo največ pretestiranih ljudi (približno polovico populacije, stare od 25 do 34 let), še vedno vsaj pol milijona ljudi, ki ne vedo, da so okuženi, ker se še niso testirali. FDA navaja, da so opazili pomembno razliko v občutljivosti, če so test za domačo rabo izvajali v laboratoriju ali posamezniki doma. Tako so v laboratoriju spoznali, da je nekdo pozitiven, v 98,5 odstotkov primerov, kar pomeni, da so od sto okuženih zgrešili 1,5 okuženih. Doma je znašala občutljivost istega testa komaj 92 odstotkov, kar pomeni, da so zgrešili vsakega 12. okuženega,« je pojasnil prof. dr. Mario Poljak z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in dodal: »Glavni zadržki za uporabo hitrih testov v Sloveniji za domačo rabo so pomembno manjša občutljivost le-teh v primerjavi s standardnimi laboratorijskimi testi za HIV, značilno višja cena in odsotnost ustreznega svetovanja ob pozitivnem in negativnem rezultatu.«

Stigma – osrednji problem HIV/aidsa pri nas

S HIV/aidsom povezana stigmatizacija je kompleksen pojav, ki zadeva predvsem predsodke, podcenjevanje, diskreditacijo in diskriminacijo oseb, za katere okolje in družba menita oziroma vesta, da so HIV-pozitivni. Stigma pade tudi na njihove partnerje, družine, prijatelje in skupnosti.
»HIV/aids stigma pogosto krepi obstoječe socialne neenakosti na osnovi spola, spolne usmerjenosti, etnične pripadnosti, družbenega razreda in kulture. V zadnjih 26 letih, odkar se v Sloveniji srečujemo s HIV/aidsom, je prizadela predvsem moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, intravenozne uživalce prepovedanih drog in spolne delavke ter delavce. Po mnenju stroke je HIV/aids stigma eden osrednjih problemov HIV/aids preventive in zdravljenja v svetu,« je opozoril Simon Maljevac iz DIC Legebitra in dodal: »HIV/aids stigma se pri nas manifestira kot izključevanje, zavračanje in izogibanje oseb, ki živijo (ali domnevno živijo) s HIV/aidsom; diskriminacija oseb, ki živijo (ali domnevno živijo) s HIV/aidsom in njihovih družin s strani medicinske stroke, države in družbe ter nasilje nad osebami, ki živijo (ali domnevno živijo) s HIV/aidsom.«
Posledice HIV/aids stigme na HIV/aids preventivo in zdravljenje kažejo, da je v prihodnje treba osredotočiti napore v zmanjšanje stigme, da bi tako povečali učinkovitost HIV/aids preventive in zdravljenja ter upočasnili napredovanje epidemije HIV/aidsa v Sloveniji.

Kje se lahko testirate na okužbo s HIV?

· Za posvet v zvezi s tveganji za okužbo s HIV in odvzem krvi za brezplačno testiranje lahko zaprosite svojega izbranega zdravnika in tudi v številnih drugih zdravstvenih organizacijah.

· Najbolj poznano je specializirano testirno mesto na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, na Japljevi 2, kjer vas pričakujejo vsak ponedeljek med dvanajsto in štirinajsto uro. Ni se treba naročiti in ne potrebujete napotnice.

· Moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, pa se od leta 2009 lahko testirajo tudi v svoji skupnosti, kar s sofinanciranjem Ministrstva za zdravje RS izvaja Društvo informacijski center Legebitra.

Kako zmanjšati tveganje za okužbo s HIV?

Okužba s HIV je spolno prenosljiva, zato boste veliko manj tvegali, če boste dosledno in pravilno uporabljali kondom pri spolnih odnosih z vsemi osebami, za katere ne morete vedeti ali so okužene s HIV ali drugimi spolno prenosljivimi okužbami.
Če mislite, da ste se izpostavili tveganju okužbe s HIV ali imate znake in težave spolno prenosljive okužbe ali bolezni, obiščite zdravnika, ki vas bo ustrezno zdravil. Ne poskušajte se zdraviti sami in o tveganju za okužbo obvestite tudi svoje spolne partnerje.

Sporočilo IVZ, za Glavco Iztok K

  • Share/Bookmark
 

Komentiraj

Komentiranje iz tujine je omogočeno zgolj prijavljenim uporabnikom !